GELUKKIG NIEUWJAAR. 💮 EEN MOOI JAAR! 2024. VOL LIEFDE, GEZONDHEID, VREUGDE, GELUK, VREUGDE & OVERVLOED. 💮

Privacybeleid

Door gebruik te maken van onze diensten verstrekt u bepaalde persoonsgegevens aan ons. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u zijn opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons zijn verstrekt om te worden verwerkt. Uw privacy is voor ons van groot belang. Daarom verwerken wij uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Zonder uw toestemming verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 mei 2023.

Bestellingen

Voor het afhandelen van bestellingen gebruiken wij de volgende gegevens:
• Naam en adres
• Telefoon nummer
• Facturatie adres
• E-mailadres
• Betalingsdetails

Nieuwsbrief

Wij hebben een nieuwsbrief om geïnteresseerden te informeren over onze producten. Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst met abonnees. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden voor onze nieuwsbrief.

Registratie

Voor bepaalde functies van onze diensten is het mogelijk dat u zich vooraf moet registreren. Na uw registratie bewaren wij uw gebruikersnaam en de door u verstrekte persoonsgegevens zodat u deze niet iedere keer opnieuw hoeft in te vullen als u onze website bezoekt, om contact met u op te nemen in verband met de uitvoering van de overeenkomst, facturatie en betaling, en om een overzicht geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen. Wij verstrekken de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. Bij een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Om u te registreren op onze website hebben wij de volgende gegevens nodig:
• naam en adres
• e-mailadres

Koekjes

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, kunnen wij gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die kunnen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie op uw harde schijf heeft geplaatst. Er worden cookies gebruikt om uw voorkeuren en instellingen op te slaan. Lees er hieronder alles over.

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die kunnen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie op uw harde schijf heeft geplaatst. Er worden cookies gebruikt om uw voorkeuren en instellingen op te slaan. Hieronder hebben wij alle verschillende cookies vermeld die wij op onze website gebruiken.

Tweeling sessie

Deze cookie zorgt ervoor dat je ingelogd bent als je een terugkerende klant bent, dat je winkelmandje bewaard blijft of dat je bijvoorbeeld je persoonlijke gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen als je deze de eerste keer niet correct hebt ingevuld.

Wij delen uw gegevens niet met derden.

Verlaten kar

We gebruiken de verlaten winkelwagencookie om de voortgang die u tijdens het aankoopproces heeft gemaakt op te slaan en om u te helpen uw verlaten winkelwagentje te herstellen.

Wij delen uw gegevens niet met derden.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om te zien hoe u onze website heeft bezocht en hoe u deze gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens om onze webshop te optimaliseren en u de best mogelijke ervaring te bieden. Zonder deze cookie lopen wij uw gegevens mis waardoor u langer moet wachten op verbeteringen.

Google deelt geen anonieme gegevens met derden.

Facebook-pixel

Deze cookie houdt bij welke producten je hebt gezien. Zo kunnen wij jou relevante productaanbiedingen laten zien op Facebook. Zonder deze cookie loop je persoonlijke aanbiedingen mis.

Facebook deelt geen gegevens met derden.

Knoppen voor sociale media

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Deze knoppen worden door de aanbieders van deze diensten gebruikt om uw persoonsgegevens te verzamelen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een veilige en zorgvuldige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te verminderen. Op onze website houden wij wel statistieken bij, waardoor wij toegang hebben tot individuele gegevens. Wij hebben echter alleen toegang tot individuele gegevens voor zover dat nodig is voor de in deze verklaring genoemde doeleinden.

Jou rechten

Recht op toegang:
U heeft te allen tijde het recht om op te vragen welke persoonlijke gegevens wij over u bewaren. Neem contact met ons op via e-mail om u uw persoonlijke gegevens te verstrekken.

Recht op portabiliteit:
U heeft het recht om te verzoeken om overdracht van de persoonsgegevens die wij van u bezitten naar een andere partij van uw keuze.

Recht op rectificatie:
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u bezitten, te wijzigen of aan te vullen. Dit kunt u zelf doen door in te loggen en de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen te wijzigen.

Recht op verwijdering:
U heeft te allen tijde het recht om alle door ons verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties
– u een lopende kwestie heeft met de Klantenservice
– u een openstaande bestelling heeft die nog niet of gedeeltelijk is verzonden
– u een openstaande schuld bij ons heeft, ongeacht de betaalwijze
– als u vermoedt dat u in de afgelopen vier jaar misbruik heeft gemaakt van onze diensten
– als u een aankoop heeft gedaan, bewaren wij de noodzakelijke persoonsgegevens in verband met uw transactie voor de boekhoudregels

Uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van legitiem belang:
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. We zullen de persoonlijke gegevens niet blijven verwerken tenzij we een legitieme grond voor het proces kunnen aantonen die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of vanwege juridische claims.

Uw recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, inclusief profileringsanalyses die wij maken voor direct marketingdoeleinden.

U kunt zich afmelden voor direct marketing door u af te melden via de link in de voettekst van elke e-mail.

Wat kunt u doen om uw rechten uit te oefenen?

Als u een van de hierboven genoemde rechten wilt uitoefenen, kunt u onze klantenservicemedewerker een e-mail sturen op info@geminicrystals.nl

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring te allen tijde te wijzigen.

Neem contact met ons op als u vragen heeft over ons privacybeleid.